BOL.COM

AFTERNOON FAIR & MORNING CASE & AFTERNOON SPEEDDATES

Bol.com is geen online boekenwinkel meer, we zijn het grootste online retail tech platform van de Benelux met tientallen miljoenen artikelen. Toch staan we nog maar aan het begin. Met onze partners blijven we ons platform verbeteren voor onze klanten. Zo veranderen we samen retail om het dagelijks leven makkelijker te maken.  Bij bol.com leveren onze collega’s een unieke bijdrage om dit dagelijks leven makkelijker te maken. Vrijheid en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat we samen de volgende stap voor bol.com, het team, en onszelf kunnen vormgeven. Door te pionieren brengen we bol.com verder, met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor deze gezamenlijke missie!    Bol.com is geen online boekenwinkel meer, we zijn het grootste online retail tech platform van de Benelux met tientallen miljoenen artikelen. Toch staan we nog maar aan het begin. Met onze partners blijven we ons platform verbeteren voor onze klanten. Zo veranderen we samen retail om het dagelijks leven makkelijker te maken.  Bij bol.com leveren onze collega’s een unieke bijdrage om dit dagelijks leven makkelijker te maken. Vrijheid en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat we samen de volgende stap voor bol.com, het team, en onszelf kunnen vormgeven. Door te pionieren brengen we bol.com verder, met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor deze gezamenlijke missie!

De ‘typische’ bol.com’er bestaat niet. Bij bol.com geloven we in de kracht van collega’s met verschillende competenties, persoonlijkheden en expertises. Zowel strategische denkers, als doeners die dingen uitproberen, zijn bij ons meer dan welkom. Maar toch lijken we allemaal ook een beetje op elkaar. We doen het graag samen en zijn verbinders en teamdenkers. De bol.com’er heeft lef om nieuwe dingen te proberen en heeft een natuurlijk nieuwsgierigheid altijd te willen waarom we de dingen doen, zoals we ze doen èn durven dit te bekritiseren. We geven elkaar de ruimte om onszelf te zijn en fouten te maken, ervan te leren en door te gaan. Daarbij zetten we niet alleen de grote innovatieve stappen. We gaan juist ook graag voor kleine stappen die een fundamenteel verschil maken voor onze klanten en partners.


STATISTIEKEN

Sectoren: Marketing & Data Science & Trading
Vestigingen: 1
Man-vrouw verhouding: 50-50 %
Aantal werknemers: 3,990 (20 buiten NL)
Aantal startposities per jaar: 100
Aantal stageposities per jaar: 50
Gemiddelde leeftijd: 34


CASE

Bol.com is one of the biggest e-commerce businesses of the Netherlands, offering a wide variety of products ranging from books, toys and fashion to electronics. They have visitor flows from 13 million active customers with 41 million articles and 49 thousand partners which leads to a huge amount of data. All data points and data streams offer countless opportunities varying from product recommendations to optimizing logistical processes. More than 50 data scientists work on daily base on data science challenges in different areas (NLP, computer vision, forecasting, operations research etc.). In order to get a feeling wat this means in practice; they challenge you to help them forecasting their sales of books. By using Jupyter notebooks, you will be exploring sales patterns and create machine learning models to forecast sales.