Chipsoft

MORNING AND AFTERNOON SPEEDDATES & COMPANY FAIR

 

Zorgprofessionals ondersteunen met de beste zorg-ICT. Dat is wat wij bij ChipSoft doen. Onze software zorgt ervoor dat iedereen in de zorg zich volledig kan richten op zijn belangrijkste taak. Met gebruiksvriendelijke oplossing, HiX en Zorgplatform, ondersteunen we zorgprofessionals bij elk denkbaar werkproces in de zorgketen. En die oplossingen perfectioneren en vernieuwen we iedere dag. Een arts die een patiënt met COVID19 monitort op de IC? Die gebruikt HiX. Een verpleegkundige die patiëntinformatie inkijkt en meetwaarden registreert? HiX. Een capaciteitsmanager die de werkdruk voor verpleegkundigen wil verminderen? HiX. Patiënten die hun uitslagen willen inzien? HiX. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. HiX is het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat met zorgprofessionals en patiënten meedenkt en tegelijkertijd zorgt voor een waterdichte financiële afhandeling van alle patiëntbehandelingen. Bovendien creëert HiX een glashelder prestatie-overzicht voor managers en bestuurders. Met Zorgplatform bieden we een dienst die artsen in staat stelt om op te vragen bij welke andere zorgorganisaties gegevens over hun patiënten beschikbaar zijn. Met toestemming van de patiënt kan de arts vervolgens die gegevens overhalen naar zijn eigen EPD. Ook zorgt Zorgplatform voor optimale communicatie tussen gezondheidsapps voor patiënten, persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en het EPD. HiX en Zorgplatform ondersteunen de zorg van nu én van de toekomst. Daarin krijgt de patiënt steeds meer regie, werken alle typen zorginstellingen en patiënten steeds vaker samen en worden thema’s als data analyse en Artificial Intelligence steeds belangrijker. En daar kun jíj aan meewerken.


STATISTIEKEN

Sectoren: Zorg, Data Science, Technische Gezondheidszorg, Medische Informatie Kunde, Software & Capaciteitsmanagement
Vestigingen: Amsterdam, Hoogeveen & Heerenveen
Man-vrouw verhouding: 60-40 %
Aantal werknemers: 700+
Aantal start- en stageposities per jaar: 200
Aantal stageposities per jaar: 200
Aantal werkstudentschappen per jaar: 5
Gemiddelde leeftijd: 32