Performation

DAY FAIR

In ziekenhuizen draait alles om de beste zorg voor patiënten. Performation ondersteunt in de effectiviteit van de organisatie, met behulp van slimme tools, data en advies. We hebben voor elk focusgebied binnen het ziekenhuis een oplossing, gebaseerd op één databron als stabiele kracht. 

 

Deze focusgebieden zijn: financieel, data, zorgregistratie en capaciteit. We helpen ziekenhuizen op zowel strategisch als tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau houdt dit in dat we jaarlijkse productiebegrotingen doorrekenen naar benodigde capaciteiten, zoals aantal operatiesessies per specialisme en bedden op een afdeling. Maar ook formatie speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Op operationeel niveau doen we voorspellingen van o.a. het aantal spoedaankomsten op een afdeling over de dag, wat ziekenhuizen in staat stelt om op kortere termijn bij te sturen. 

 

Naast deze berekeningen vormt het leveren van advies en het helpen veranderen binnen de organisatie een groot onderdeel van onze organisatie. Met een team van consultants helpen wij ziekenhuizen verder. Continu werken we aan verbeteringen om de besturing nog efficiënter te maken. Daarbij zijn innovatie, optimalisatie en doelmatigheid onze drijfveren. Wij optimaliseren zo de bedrijfsvoering van ziekenhuizen, zodat zij zich kunnen richten op de patiëntenzorg. Samen voor de beste zorg.

 

Performation. Improving healthcare


STATISTICS

Sectors: Consulting, Data Science, Health Science, Operations Research
Location in NL: 2
Male-female ratio: 57-43 %
Number of employees (in Holland): 115
Number of starting positions per year: 12
Number of internships per year: 5
Number of working students per year: 1
Average age: 36